Kamakshi Amman Virutham Lyrics

        Kamakshi Amman Virutham Lyrics in Tamil and EnglishMagic of YantraA virutham is a poem sung in Carnatic classical music concerts. This is a Virutham praising  Goddess Kamakshi of Kanchipuram. 
     Virthuthams also can be chanted with devotion.

Ganapathi  Kappu (Protective  verse  addressed to Lord Ganesa)

கணபதி காப்பு

மங்களம் சேர் கச்சிநகர் மன்னு காமாக்ஷி மிசைதுங்கமுள நற்பதிகம் சொல்லவே திங்கட்புயமருவும் பணிஅணியும் பரமன் உள்ளந்தனில் மகிழும்கயமுகன் ஐங்கரன் இருதாள் காப்பு
.

Mangalam cher  kachinagar  Mannu  Kamakshi misaithungamula  nar pathigam  chollave , thingatpuya maruvum   pani cheyyum  paraman   ullam thanil   magizhum gaya mukhan  iyngaran   iru thaal  Kappu.

Meaning: While chanting this devotional poem whose music is based on Mother Kamakshi who lives in the auspicious city of Kanchipuram, I seek the protection of Lord Ganesha, the elephant-faced God with five hands, who holds the heart of the great  Lord Shiva who wears the moon and the snake.


1.சுந்தரி சௌந்தரி நிரந்தரி துரந்தரிஜோதியாய் நின்ற உமையே

சுக்கிர வாரத்தில் உனைக் கண்டு தரிசித்தவர்கள்துன்பத்தை நீக்கிவிடுவாய்

சிந்தைதனில் உன்பாதம் தன்னையே தொழுபவர்கள்துயரத்தைப் மாற்றிவிடுவாய்

ஜெகமெலாம் உன் மாயை புகழவென்னாலாமோசிறியனால் முடிந்திடாது

சொந்தவுன் மைந்தனாம் எந்தனை ரக்ஷிக்கசிறிய கடன் உன்னதம்மா

சிவசிவ மஹேஷ்வரி பரமனிட ஈஷ்வரிசிரோன்மணி மனோன்மணியும் நீ

அந்தரி துரந்தரி நிரந்தரி பரம்பரிஅனாத ரக்ஷகியும் நீ

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே
.


1.Sundari soundari  nirandhari Durandhari  , jothiyayi nindra umaye ,
Sukkira vaarathil   unai kandu  darisithavarkku   thunbathai  neekiduvai
Chinthai thanil  un padam thannaye  thozhupavarkal  thuyarathai mathiduvai ,
Jagamellam  un maayai  pugazha , yennalamo   chiriyanaal  mudinthidaathu,
Sondha un   maindanaam   yenthanai  rakshikka  chiriya kadan unnathama,
Sivaa Siva Maheswari  paramanita eeswari  , sironmani  , Manonmaniyum neeye,
Anthari  , Durandhari , niranthari  parampari  , anadha rakshakiyum nee,
Azhakaana kanchiyil   pugazhaaka vaazhndhidum   Ammai  Kamakshi umaye,


1, Oh Pretty Goddess  who is beautiful, who is permanent, who is the destroyer of all evil,
Oh Uma who stood as the flame, you remove all pains of those who come and see you on Fridays.
You  remove the sorrows of those  who salute  your feet in their thought,
As the entire world is filled   with your Maya, would this  devotee be able to praise you,
And it is your duty to protect me who is your own son.
Oh, consort of Shiva, Oh great goddess  of Shiva, you are the goddess  of the great god, the  head gem, and the wish giving gem,
You are the greatest goddess, who removes sorrow, who is permanent, Who takes care  of the family  and who protects orphans,
Oh, mother Kamakshi, Oh  Uma   who  with great fame  who   lives in the pretty city of  Kanchipuram,


2.பத்து விரல் மோதிரம்  எத்தனை ப்ரகாசமதுபாடகம் தண்டை கொலுஸும்

பச்சை வைடூரியம் இச்சையாய் இழைத்திட்டபாதச் சிலம்பினொளியும்

முத்து மூக்குத்தியும் ரத்தினப் பதக்கமும்மோஹன மாலை அழகும்

முழுவதும் வைடூரியம் புஷ்பராகத்தினால்முடிந்திட்ட தாலி அழகும்

சுத்தமாய் இருக்கின்ற காதினில் கம்மலும்செங்கையில் பொன் கங்கணமும்

ஜெகமெலாம் விலை பெற்ற முகமெலாம் ஒளிவுற்றசிறுகாது கொப்பின் அழகும்

அத்தி வரதன் தங்கை சத்தி சிவரூபத்தைஅடியனால் சொல்ல திறமோ

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே!


2. Pathu viral modhiram   yethanai   prakasamathu  padakam, thandai kolusum,
Pachai  vaidooryam   ichayai izhaithitta  pada chilamboLiyum,
Muthu mookuthiyum   , rathina padakkamum , mohana  malai azhakum,
Muzhuthum  vaidooryam   pushpa   ragathil mudithitta  thali azhakum
Chuthamai irukkindra   kadhinil kammalum, chenkayyil   pon kankanamum,
Jagamellam   vilai peththa   mukamellam   olivutha chiru kathu koppin azhakum,
Athi varadan thangai   sakthi shiva   roopathai   adiyanaal  solla thiramo ,
Azhakana kanchiyil   pugazhaaka   vaazhnthidum ammai kamakshi umaye.


2. She wears ring in all the ten fingers, greatly shining pendant  , Anklet, a silver chain of the   legs,
Accompanied by   sound of  anklets   studded with   green Vaidoorya,
Pearl  studded nose ring, a brooch made of  garnets , the beauty  mangala Suthra  made in pushpa Raga
The  ear studs  in the very neat ears, Golden bangles  on  her   red hands,
And the ear ornament  which is costly all over the world which throws light   all over the face ,
And would   this   ordinary  person be  able to  describe that Sakthi form  who is  sister of Lord Vishnu,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


3]கெதியாக வந்துன்னைக்  கொண்டாடி நினது முன்குறைகளைச் சொல்லி நின்றும்

கொடுமையாய் என் மீதில் வறுமையை வைத்து நீகுழப்பமாய் இருப்பதேனோ

சதிகாரி என்றுதான் அறியாமல் உந்தனைச்சதமாக நம்பினேனே

சற்றாகிலும் மனது வைத்து எனை ரக்ஷிக்கசாதகம் உனக்கில்லையோ

மதி போல ஒளியுற்ற புகழ் நெடுங்கரமுடையமதகஜனை ஈன்ற தாயே

மாயனுடை தங்கையே பரமனது மங்கையேமயானத்தில் நின்ற உமையே

அதிகாரி என்று நான் ஆசையாய் நம்பினேன்அன்பு வைத்து எனை ஆள்வாய்

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே.


3. Gadhiyaagha vandhu  yennai  kondaadi ninadhu mun kuraigalai cholli nindrum
Kodumayai  yen meedhil vaRumaiyai vaiththu nee  kuzhappamai  yiruppadhaeno,
Sathikaari yendru  ariyamal   undhanai  sathamaka   nambinene,
Chattagilum   manathu vaiththennai rakshikka saadhagham unakkillayo?
madhipoala  oliyuthra  pughaz  nedum karamudaya  madha gajanai yeendra thaayae
maayanudai  thanghayae,  paramanadhu mangayae , mayaanaththil nindra umaiyae
adhikaari yendRu naan aasaiyaal nambhinaen anbu vaiththennai  aaLvaai
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


3.Inspite of  coming  before you seeking protection and after   relating to you all my problems,
Why is it  that   you are confused and   behaved harshly  with me by keeping   poverty on  me?
Without knowing that   you are  a cheater, Did I not completely  believe   in you,
Don’t  you have   any intention   to keep little attention on me   and   protect me?
Oh, mother,  who gave birth  to an elephant  like Ganesa  with  shining moon like face, who is famous   and has long  hands,
Oh sister  of  Lord Vishnu  , Oh consort pof Lord Shiva, Oh  Uma   who stood  in the  cremation   ground ,
I thought   that   you are my boss and with love   believed in you, please love    and rule over me,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


[4]பூமியிற் பிள்ளையாய்ப்  பிறந்தும் வளர்ந்தும் நான்பேரான ஸ்தலமும் அறியேன்

பெரியோர்கள் தரிசனம் ஒருநாளும் நான்போற்றிக் கொண்டாடி அறியேன்

வாமியென்றே சிவகாமியென்றே உன்னைச் சொல்லிவாயினாற் பாடி அறியேன்

மாதா பிதாவினது பாதத்தைவணங்கி ஒருநாளுமே அறியேன் சாமியென்றே எண்ணிச் சதுரருடன்

கைகூப்பிச்சரணங்கள் செய்தும் அறியேன்

சற்குருவின் பாதார விந்தங்களைக் கண்டுசாஷ்டாங்க தெண்டன் அறியேன்

ஆமிந்தப் பூமியில் அடியேனைப் போல் மூடன்ஆச்சி நீ கண்டதுண்டோ?

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி 
உமையே


4.Bhoomiyil pillayayai  piranthum valarnthum   naan  peraana   sthalamum ariyen,
Periyorkal darisinam   oru naalum  naan  poththi  kondaadi ariyen,
Vaamiyendre  , shiva kamiyendre   unnai   cholli  vayinaal padi ariyen,
Matha pithavinathu   padathai  vanangi oru naalume   ariyen,
 Sami yendre yenni chathurarudan  kai koopi   charanangal  cheithum ariyen  ,
Sath guruvin  padharavindhangalai   kandu  sashtanga   thendan ariyen,
AAmintha   bhumiyil   adiyenai pol  moodan aachi  nee kandathundo?
 azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


4. Though I was born   and then grew up in this world, I did  not know any   great places ,
I do not remember that any day  I saw  great ones and praised   them greatly,
I do not remember any time  that  I have sung by  my  mouth   you as  Vaami and Shivakami,
I do not remember that any time  I had saluted    the feet  of my  mother and brother,
I have also never   thought  that clever people are  Gods and saluted them with folded hands,
I have never saluted   by falling at the   lotus  like    feet of the great Guru,
Yes oh mother , have you seen  a greater  fool than me   on this earth,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.

[
5]பெற்ற தாய் என்றுன்னை மெத்தவும் நம்பி நான்பிரியனாய் இருந்தனம்மா

பித்தலாட்டக்காரி நீ என்று அறியாது உன்புருஷனை மறந்தனம்மா

பத்தனாய் இருந்தும் உன் சித்தம் இரங்காமல்பராமுகம் பார்த்திருந்தால்

பாலன் நான் எப்படி விசனமில்லாமல்பாங்குடனே இருப்பதம்மா

இத்தனை மோசங்கள் ஆகாது ஆகாதுஇது தருமம் அல்லவம்மா

எந்தனை ரக்ஷிக்க சிந்தனைகள் இல்லையோஇது நீதியல்லவம்மா

அத்திமுகன் ஆசையால் இப்புத்திரனை மறந்தையோஅதை எனக்கு அருள்புரிகுவாய்.

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே


5.Pethra thai   yendru  unnai  methavum  nimbi  naan priyanaai   irunthanamma  ,
Pithalattakari   nee  endru  ariyaathu , un purushanai   maranthanamma  ,
BHakthanai irundhum   un chitham   irangaamal   para mukham  parthirunthaal,
Balan naan   yeppadi  visanamillamal   pangudane iruppathamma,
Ithanai  mosangal   aakaathu , aakaathu  , ithu  darumam allavvamma,
Yenthanai   rakshikka   chinthanaikal   illayo ithu  neethiyallavamma.
Athimukhan   aasayaal  ipputhiranai maranthayo   athai   yenakku   arul purivai.
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


5. Thinking that you are my mother, I believed   you greatly   and  had great love to you, Oh mother,
Without understanding that you are an imposter, I forgot   your   husband,
Being a devotee    and watching    your great indifference to me,
Being a boy   how  can I be without    sorrow    and with a balanced mind,
This type of cheating should not be there, should not be there, this  is not dharma mother,
Don’t you have any plans to protect me, is it justice mother,
Did you forget this son due to your affection to your elephant faced son, Please tell me that mother, Oh mother Kamakshi who is Uma who famously lives in the pretty Kanchi?


6]மாயவன் தங்கை நீ  மரகதவல்லி நீமணிமந்த்ரகாரி நீயே

மாயாசொரூபி நீ மகேஷ்வரியுமான நீமலையரசன் மகளான நீ

தாயே மீனாக்ஷி நீ சற்குணவல்லி நீதயாநிதி விசாலாக்ஷியும் நீ

தாரணியில் பெயர் பெற்றபெரியநாயகியும் நீ

அத்தனிட பாகமதில் பேறு பெறவளர்ந்தவளும் நீ

ப்ரணவ சொரூபி நீ ப்ரஸன்னவல்லி நீபிரிய உண்ணாமுலையும் நீ

ஆயி மகமாயி நீ ஆனந்தவல்லி நீஅகிலாண்டவல்லி நீயே

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே.


6.Maayavan thangai nee , Marakatha   valli nee  , mani manthirakkari neeye  ,
Mayaa swaroopi nee  , Maheswariyumana nee , Malai arasan  makalana  nee  ,
THaaye meenakshi nee  , Sargunavalli nee  , Dhayanidhi  visalakshiyum nee ,
Dharaniyir peyar pethra periyanayakiyum nee  ,
Athan yida bagamathil peru pera valanthavalum nee  ,
Pranava swaroopi nee  , prasanna valli nee  , piriya unnamulayum nee  ,
AAyi maka mayi nee , aanadavalli nee  , akhilandavalli  neeyte,
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


6. You  are the sister  of Lord Vishnu  , You are the emerald climbing plant  , You are   the gem like  magician,
You have a form of illusion  , You  who is the greatest goddess   is also   the daughter  of the king of the mountain,
Oh  mother Meenakshi , you are  one with great character , you are the treasure of mercy , You are  the broad eyed  one  ,
You are   the Periya Nayagi (great leader)   who is famous     all over  the world ,
You are the one  having the great luck  of occupying the  left side  of the God Shiva,
You have the form of OM  , You are the Goddess  who has a pleasant looks   , You are  well liked unnamulai(Goddess at Thiruvannamalai)
You are the mother You are  the  Mahamayi , You  are the form of joy  and You are the one  who is all over the universe,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


[7]பொல்லாத பிள்ளையாய்  இருந்தாலும் பெற்ற தாய்புத்திகளைச் சொல்லவில்லையோ

பேய்பிள்ளையானாலும் தான் பெற்றபிள்ளையைப்பிரியமாய் வளர்க்கவில்லையோ

கல்லாகிலும் மூச்சு நில்லாமல் வாடும் கதறிநான் அழுத குரலில்

கடுகுதனில் எட்டிலொரு கூறு அதாகிலும்காதினில் நுழைந்ததில்லையோ

இல்லாத வன்மங்கள் என்மீதில் ஏனம்மாஇனி விடுவதில்லை சும்மா

இருவரும் மடிபிடித்துத் தெருதனில் வீழ்வதும்இது தருமம் இல்லையம்மா

எல்லோரும் உன்னையே சொல்லி ஏசுவார்இது நீதி அல்லவம்மா

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே.


7.Pollatha pillayai irundhalum   pethra thai   puthigalai    chollavillayo  ,
Pei pillayaanalum   thaan pethra pillayai   piriyamai   valarkkavillayo,
Kallakilum   moochu nillamal   vadum ,   kadari naan azhutha  kuralil,
Kaduku thanil yettiloru   kooru, athakilum   kathinil  nuzhainthathillayo  ,
Yillatha vanmangal  yen meedhil  yenamma,   ,Ini  viduvathillai chumma  ,
Iruvarum  madi pidithu   theru thannil   veezhvathum   ithu dharumam  illayamma  ,
Yellarum unnaye   cholli yesuvaar  , ithu Neethi yallavamma ,
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


7. Does not the mother give good advice even if the  son is bad  ,
Does not even a ghost  bring up with love  the child  born to it  ,
By  the breathless   shouting of my   sorrowful voice , even a stone would   melt,
Does not  even  one eighth portion of a mustard   of my voice enter   your ears  ,
Why are  you simply not leaving all  your complaints    which do not exist  ,
It is not dharma    for us both to catch each others  lap    and fall in the street, Oh mother
And by that   all people   would only find fault with you  , This is not just, Oh mother,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


[8]முன்னையோர்  ஜென்மாந்திரம் என்னென்ன பாவங்கள்மூடன் நான் செய்தனம்மா

மெய்யென்று பொய் சொல்லி கைதனில் பொருள் தட்டிமோசங்கள் பண்ணினேனோ

என்னமோ தெரியாது இக்க்ஷணம்தனிலேஇக்கட்டு வந்ததம்மா

ஏழை நான் செய்த தாய் பிழைத்து அருள் தந்துஎன் கவலை தீருமம்மா

சின்னங்கள் ஆகாது ஜெயமில்லையோ தாயேசிறுநாணம் ஆகுதம்மா

சிந்தனைகள் என் மீது வைத்து நீ நல்பாக்கியம் அருள்சிவசக்தி காமாக்ஷி நீ

அன்ன வாஹனமேறி ஆனந்தமாக அடியேன்என் முன் வந்து நிற்பாய்
Piriyamai  அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே


8.Munnayor  janmandhiram   yennenna pavamgal   moodan naan cheithanamma  ,
Meyyendru poi cholli  , kai thanil porul thatti   mosangal  pannineno,
Yennamo  theiryaathu   yikshanam thanile   ikkattu vanthathamma  ,
Yezhai naan cheithathai   pizhaithu arul thanthu , yen kavalai theerum amma,
Chinnangal  aakaathu  jayamillyo  thaaye  , chiru naanam   aakuthamma ,
Chinthanaikal   yen  meethu vaithu   nee  nal pakiyam   arul  , shiva sakthi kamakshi nee  ,
Anna vahanameri   anandamaka   adiyen mun vandhu nirppai,
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


8. Oh, mother   what all great sins  this fool   has  done    in several previous births,
Did   I tell lies claiming it was the truth  , did I snatch materials from other  people’s hands  and deceived them,
I do not know why  , oh mother that   problems have   come to me at this time,
Oh, mother  pardon what has  been done by this poor person , shower your grace and remove my worries ,
These are  not the signs  , there is no victory  oh mother , I am feeling little shy 
Please keep your thoughts on me  Oh Kamakshi  who  is Shiva Sakthi  and grant me luck,
Please ride  on a swan   and joyfully    come and stand   before this slave  ,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


[9]எந்தனைப் போலவே  ஜெனனம் எடுத்தவர்கள்இன்பமாய் வாழ்ந்திருக்க

யான் செய்த பாவமோ இத்தனை வறுமையில்உன்னடியேன் தவிப்பதம்மா

உன்னையே துணையென்று உறுதியாய் நம்பினேன்உன் பாதம் சாக்ஷியாக

உன்னையன்றி வேறு துணை இனி யாரையும் காணேன்உலகந்தனில் எந்தனுக்குப்

பின்னையென்று நீ சொல்லாமல் வறுமை போக்கடித்துஎன்னை ரக்ஷி பூலோகம் மெச்சவே

பாலன் மார்க்கண்டன் போல் பிரியமாய்க்காத்திடம்மா

அன்னையே இன்னமும் அடியேனை ரக்ஷிக்கஅட்டி செய்யாதேயம்மா

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே


9.Yenthanai polave   jananam yeduthavarkal  inbamai vaaznthirukka  ,
Yaan cheitha  pavamo  , ithanai varumayil    un adiyen thavippathamma  ,
Unnaye thunai yendru   uruthiyai nambinen  , un padham sakshiyaka,
Unnayandri  veru thunai   ini  yarayum kaanen , ulagam thanil yenthanukku,
Pinnayendru nee chollamal   varumai pookadithu   yennai rakshi bhoo lokam mechave  ,
Balan markandan pol priyamai  kathidamma,
Annaye   innamum   adiyenai rakshikka   atti cheyyatheyamma,
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


9.When people who have    taken birth in this world like me are happily  living,
Is it due to the great sin , Oh mother   that I am suffering  in this great poverty,
With  your   feet as a witness, I  firmly believed that   you are my protection ,
Except you, I do not see  any  one to protect me   in this world,
Without saying “later”   remove my poverty   and protect me  so that the world will appreciate,
 Please  protect me like the  boy , markandeya  ,
And atleast now , Oh mother please do not  keep on delaying to protect  me,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


10 பாரதனில் உள்ளளவும்  பாக்கியத்தோடென்னைப்பாங்குடன் ரக்ஷிக்கவும்

பக்தியாய் உன் பாதம் நித்தம் தெரிசித்தபாலருக்கு அருள் புரியவும்

சீர் பெற்ற தேகத்தில் சிறுபிணிகள் வாராமல்செங்கலியன் அணுகாமலும்

சேயனிடம் பாக்கியங்களைத் தந்து ஜெயம் பெற்றுவாழ்ந்து வரவும்

பேர் பெற்ற காலனைப் பின் தொடர வொட்டாமல்பிரியமாய்க் காத்திடம்மா

பிரியமாய் உன்மீதில் சிறியேன் நான் சொன்னகவிபிழைகளைப் பொறுத்து ரக்ஷி

"ஆறதனில் மணல் குவித்து அரிய பூசை செய்தஎன் அன்னை ஏகாம்பரி நீயே"அழகானகாஞ்சியில்

புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே.


10.Parathanil ullaluvum  ennai paangudam rakshikka vum,
Bhakthiyai  un padham   nitham darisitha  baalarukk   arul puriyavum,
Cheer  pethra  thekathil   chiru pinikal  varaamal  senkaliyan   anukamalum,
Cheyanidam   bakkiyangalai   thanthu   jeyam pethru   vaazhnthu varavum,
Per pethra  kaalanai   pin thodara  vottamal piriyamai  kathidamma ,
Piriyamai  un meethil   chiriyen   naan   chonna   kavi pizhaigalai   poruthu  rakshi,
AArathanil   manal kuvithu   ariya poojai   cheitha   yen annai   ekambari neeye,
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


10. For protecting me with grace till   I live in this world,
For blessing the boys  who daily   see your feet     with devotion,
For small sickness and evil spirits   not   approaching this    pretty body,
For giving this luck to the  red person   and live along with victory,
And  for preventing  me from following  the    famous god of death , please protect me  Oh mother,
Please   pardon   the mistakes in the poem composed by this inferior person and protect him,
As you are the consort of Ekambara who heaped  river sand   and did the  rare worship,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.


11 எத்தனை ஜெனனம் எடுத்தேனோ  தெரியாதுஇப்பூமி தன்னிலம்மா

இனியாகிலும் கிருபை வைத்து ரக்ஷியும் இனிஜெனனம் எடுத்திடாமல்

முத்தி தர வேணும் என்றுன்னையே தொழுது நான்முக்காலும் நம்பினேனே

முன்பின்னும் தோணாத மனிதரைப் போலவே நீமுழித்திருக்காதேயம்மா

வெற்றி பெற உன் மீதில் பக்தியாய் யான் சொன்னவிருத்தங்கள் பதினொன்றையும்

விருப்பமாய்க் கேட்டு நீ அளித்திடும் செல்வத்தைவிமலனர் ஏசப்போறார்

அத்தனிட பாகமதை விட்டுவந்தே என் அரும்குறையைத் தீருமம்மா

அழகான காஞ்சியில் புகழாக வாழ்ந்திடும்அம்மை காமாக்ஷி உமையே


11.Yethanai janmam   yedethono   theriyaathu yi bhommi thanil   Amma,
Iniyakilum   krupai vaithu   rakshiyum  , ini janmam yeduthidamal,
Mukthi thara venum   yendru  unnaye   thozhuthu   naan mukkalum  nambinene  ,
Mun pinnum thoNatha  manitharai   polavew  nee muzhithirukkatheyamma,
Vethri pera un meethil  bhakthiyai  yaan  chonna viruthangal  , pathinondrayum,
Viruppamai kettu  nee   alithidum   chelvathai  vimalanaar   yesa poraar  ,
Athan ida   bakathai  vittu vandhe   yen  arum kurayai  theerumamma,
azhaghaana kaanchiyil pughazhaagha vaazhndhidum ammai kamakshi umaiyae.. 


11, Oh mother I do not know how many births I have   taken in this earth,
At least now take mercy on me and  protect me  by not   making me take another birth,
On all the three times of the day   I saluted you for getting salvation and had I not believed   three fourths in you ?
Oh mother   you should not keep  on blinking like   a person who is a stranger .
Possibly the pure God Shiva would  find fault   with the wealth that   you are going to give me ,
After hearing with  desire these eleven verses which I recited   with devotion towards you,
Please come out from the half part of that God Shiva   and  fulfill  my   great desires,
Oh  mother Kamakshi  who is Uma   who famously   lives in the  pretty Kanchi.

Comments